Lượt xem: 1020
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2017
Căn cứ Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân ban hành kèm theo Quyết định số: 494/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Quyết định số 123/QĐ – VKSTC ngày 26/9/2017 của VKSND tối cao về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2017.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng công chức vào một số vị trí việc làm, cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí cần tuyển

- Nghiệp vụ kiểm sát: 07 người.

- Công nghệ thông tin: 01 người.

 
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú và hiện đang sinh sống tại Việt Nam;

- Có đơn xin dự tuyển và đơn cam kết làm việc lâu dài trong Ngành.

- Có đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. Đồng thời phải đáp ứng các điều kiện:

+ Về chiều cao: Từ 1,60m trở lên đối với nam và từ 1,55m trở lên đối với nữ;

+ Về cân nặng: Từ 50 kg trở lên đối với nam và từ 45 kg trở lên đối với nữ;

+ Không dị hình, dị tật, khuyết tật.

- Yêu cầu về độ tuổi: không quá 30 tuổi đối với nữ; 35 tuổi đối với nam.

- Yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

+ Đối với công chức chuyên môn nghiệp vụ Kiểm sát: phải có bằng Cử nhân Luật hệ chính quy;

+ Đối với công chức chuyên môn Công nghệ thông tin: phải tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin hệ chính quy.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn trình độ B và chứng chỉ tin học trình độ B trở lên;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Có lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự, không phải là người đã bị cơ quan khác kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang
trong thời gian bị xem xét kỷ luật, không vi phạm quy định của Quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi ứng viên đăng ký dự tuyển công chức phải nộp 02 bộ hồ sơ, gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu);

- Bản cam kết sẽ công tác tại đơn vị được tuyển dụng từ 5 năm trở lên;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu do cơ quan tuyển dụng cung cấp có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng công chức (gồm trường hợp nêu tại mục 8 của thông báo này) được cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp nơi người dự tuyển thường trú cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (có thể bổ sung sau).

- 2 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc; 02 ảnh cở 4 x 6.

Lưu ý:

- Người đăng ký dự tuyển phải nộp hồ sơ trực tiếp để tiến hành sơ tuyển;

- Các bản sao giấy tờ, khi nộp hồ sơ cần mang theo bản chính để đối chiếu;

- Không trúng tuyển không hoàn lại hồ sơ dự tuyển.

 
4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4.1. Nội dung xét tuyển:

Việc xét tuyển căn cứ vào các nội dung sau:

1. Kết quả học tập chuyên ngành của vị trí việc làm cần tuyển.
        

2. Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển thông qua việc:

- Người dự tuyển bốc thăm câu hỏi, có 30 phút để viết bài chuẩn bị.

- Trình bày bài chuẩn bị và trả lời các câu hỏi của Ban Kiểm tra sát hạch.

4.2. Cách tính điểm                                 

1. Cách tính điểm học tập được thực hiện theo một trong các trường hợp sau:

a) Đối với người dự tuyển được đào tạo theo chương trình tín chỉ không thi tốt nghiệp: Điểm học tập được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 3;

b) Đối với người dự tuyển được đào tạo theo chương trình tín chỉ có thi tốt nghiệp:

- Điểm học tập được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2;

- Điểm tốt nghiệp: Được xác định bằng trung bình cộng kết quả các bài thi tốt nghiệp hoặc điểm khóa luận tốt nghiệp của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.

c) Đối với người dự tuyển được đào tạo không theo chương trình tín chỉ:

- Điểm học tập: Được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

- Điểm tốt nghiệp: Được xác định bằng trung bình cộng kết quả các bài thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.

2. Điểm phỏng vấn: Được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 1 (điểm bài viết tối đa 70 điểm, điểm trả lời câu hỏi của Ban Kiểm tra sát hạch tối đa 30 điểm).

3. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm: Điểm học tập, điểm tốt nghiệp (quy định tại Khoản 1 Điều này), điểm phỏng vấn (điểm bài viết và điểm trả lời câu hỏi theo quy định tại khoản 2 Điều này) và điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

4. Trường hợp người dự xét tuyển có trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, thì căn cứ vào kết quả học tập trong hồ sơ của người dự xét tuyển và điểm phỏng vấn về chuyên môn nghiệp vụ để tính điểm theo quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này.

4.3. Xác định người trúng tuyển

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm học tập bằng nhau thì người có điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

5. Chế độ ưu tiên trong tuyển dụng công chức

5.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; đội viên thanh niên xung phong; đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ Đoàn, Hội có thời gian công tác Đoàn, Hội từ 03 năm liên tục trở lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm xét tuyển.

- Người có Bố đẻ, Mẹ đẻ (kể cả Bố nuôi, Mẹ nuôi được pháp luật công nhận) là công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả những người đã nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc đã chết): được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

5.2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

6. Lệ phí tuyển dụng

Lệ phí tuyển dụng thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT – BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

7. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển

- Thời gian bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/11/2017 đến hết 15/12/2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: đường Lê Duẫn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

8. Thời gian tổ chức sơ tuyển và xét tuyển


+ Tổ chức sơ tuyển: Sơ tuyển trực tiếp khi người dự tuyển đến nộp hồ sơ.

+ Tổ chức xét tuyển: Tổ chức trong tháng 12/2017. Thời gian cụ thể sẽ thông báo tại Giấy báo dự tuyển.

Để biết các thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông. Điện thoại: 0261. 3548357 (trong giờ hành chính).

Download Thông báo theo link: thông báo tuyển dụng công chức 2017.docx

Phòng 15

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO
THƯ VIỆN ẢNH
No title... No title... No title...
VIDEO
Chi đoàn VKSND tỉnh - Quán quân "Vũ điệu trẻ" 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 604
  • Trong tuần: 8 067
  • Tất cả: 1249288