Lượt xem: 34
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề về trung thực, trách nhiệm
Trung thực là một phẩm chất đạo đức, thể hiện sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động, nhận thức và việc làm; giữa tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức của mỗi người. Đối lập với trung thực là giả dối. Trong quan hệ giữa người với người, Hồ Chí Minh coi trung thực là nói đi đôi với làm.

Những phẩm chất thật thà, ngay thẳng, vị tha, thương yêu con người, sống có tình, có nghĩa. Tất cả những điều đó làm nổi lên đức tính trung thực của người Việt Nam. Trung thực mang nội dung đạo đức cao quý của người cộng sản, những người đã công khai nói về sự tự nguyện hy sinh, cống hiến cả cuộc sống của mình cho mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

 

 Biểu hiện cụ thể của trung thực là “nói thì phải làm”. Đây là nguyên tắc thực hành đạo đức, là phương châm hoạt động, là biểu hiện sinh động cụ thể của việc quán triệt sâu sắc nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa suy nghĩ và hành động trong một con người.

 

 Hồ Chí Minh coi trách nhiệm là việc phải làm không thể thoái thác. Trách nhiệm như là bổn phận của mỗi người, dù ở cương vị nào, to hay nhỏ, lớn hay bé, mỗi người đều có ‘bổn phận”. Ý thức trách nhiệm là tự ý thức được về các công việc phải làm, “nhận rõ phải, trái, đúng sai”, tự mình xác định việc cần làm. Trên cơ sở có ý thức đúng đắn, tự giác, tích cực thực hiện trách nhiệm của mình là “có tinh thần trách nhiệm cao”. Mỗi người đều có trách nhiệm và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, công chức là: Trách nhiệm với tổ quốc, với nhân dân, với đảng, với bản thân, gia đình và quê hương.

 

 Liên hệ về trung thực, trách nhiệm:

 

 Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nói và làm đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chống chủ nghĩa cá nhân, không vì lợi ích cá nhân mà xuyên tạc, nói sai, làm sai. Thống nhất giữa lời nói và việc làm, “không nói một đàng, làm một nẻo”; không tham ô tiền của Nhà nước và Nhân dân; Luôn nghiêm túc với chính mình, đúng mực với người khác, không “hứa mà không làm”.

 

 Luôn kiên định với tôn chỉ, mục đích, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, nghị quyết do Đảng đề ra; thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên; chấp hành nghiêm Điều lệ, kỷ luật Đảng; tích cực tham gia xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; luôn giữ vững tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, tuyệt đối chấp hành nghị quyết và kỷ luật Đảng, luôn đặt lợi ích của Đảng lên trên, lên trước lợi ích của cá nhân mình. Luôn tự giác, tự mình cố gắng vươn lên để hoàn thành trách nhiệm được giao.

 

 Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia và vận động gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động.

 

 Phương hướng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về trung thực, trách nhiệm

 

 Luôn vững vàng về chính trị, quyết tâm phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, là người công dân gương mẫu, người lao động giỏi, làm việc có chất lượng đạt hiệu quả cao, trung thực trong cuộc sống, tận tụy trong công việc. Có chí tiến thủ, tích cực học tập, tự rèn luyện để nâng cao kiến thức, phẩm chất và năng lực phù hợp với chức trách và nhiệm vụ được giao.

 

 Luôn đề cao tính kỷ luật, đoàn kết, thực hiện tốt nội quy, quy chế trong cơ quan, tôn trọng và chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của cơ quan. Thẳng thắn phê bình và tự phê bình một cách trung thực để góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp sửa chữa khuyết điểm kịp thời, cùng nhau góp sức xây dựng cơ quan, vững mạnh mọi mặt.

 

 Nhận thức đầy đủ về công việc được giao; tuyệt đối không được né tránh, “đùn đẩy” công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình; tham mưu giải quyết công việc nhanh, kịp thời và có chất lượng.

 

 Bài học rút ra: Trung thực và thẳng thắn là đức tính rất cần thiết trong cuộc sống. Trong thời đại hiện nay, nhất là chúng ta đang trong thời kỳ hội nhập với nền kinh tế tri thức toàn cầu, sống trung thực giúp chúng ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội và sẽ được mọi người tin yêu, kính trọng; vì vậy mỗi đảng viên, công chức cần xác định đúng tư tưởng và nhiệm vụ của mình, tùy thuộc vào vị trí công tác và nhiệm vụ cụ thể của mỗi đảng viên, công chức được giao. Chúng ta vận dụng và phát huy tính trung thực và nêu cao trách nhiệm để góp phần hoàn thiện nhân cách và nhận được sự tin yêu của đồng chí, đồng nghiệp và của quần chúng nhân dân, vì vậy:

 

 Mỗi chúng ta cần xây dựng lối sống trung thực, trách nhiệm, phải thật sự trung thực, trách nhiệm với chính mình, với công việc được giao, với gia đình, người thân; với bạn bè, đồng chí, với Tổ quốc và nhân dân. Phải khắc phục cho được tình trạng thiếu trung thực, dối mình, dối Đảng, dối với đồng nghiệp.

 

 Trung thực đi liền với trách nhiệm. Mỗi một cán bộ đều có những trách nhiệm với những biểu hiện cụ thể nhất định. Người có cương vị càng lớn trách nhiệm phải càng cao. Đã trung thực với chính mình thì không bao giờ từ bỏ trách nhiệm của mình. Trung thực và trách nhiệm góp phần để khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trong cơ quan và trong Đảng. Để làm được như vậy, trước hết phải nâng cao nhận thức về phẩm chất trung thực, trách nhiệm trong công việc và trong cuộc sống, coi đó là đức tính cần thiết và quý báu, là phẩm giá của mỗi người cán bộ.

 

 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm phải tạo ra sự chuyển biến về tình cảm và nhân cách: tôn trọng chân lý, yêu cái đúng, ghét cái sai, tôn trọng sự thật, lẽ phải; sống ngay thẳng, thật thà, dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. Phải tự giác phấn đấu, rèn luyện đạo đức, tự phê bình, phê bình, cầu thị, sửa chữa khuyết điểm, khắc phục những mặt hạn chế, tiêu cực, phát huy ưu điểm và mặt tích cực.

 

 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm là nỗ lực hành động vì chân lý, vì sự tiến bộ, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đặt quyền lợi cá nhân trong quyền lợi chung của nhân dân, đất nước; biết mình vì mọi người, vì mọi người trước khi làm cho mình; sống trung thực, trách nhiệm với đồng nghiệp và với chính mình. Muốn người khác trung thực, trách nhiệm với mình, thì trước hết mình phải là người trung thực, trách nhiệm.

 

 Nguyễn Văn Tám - Chi bộ 3

THÔNG BÁO
THƯ VIỆN ẢNH
No title... No title... No title...
VIDEO
Chi đoàn VKSND tỉnh - Quán quân "Vũ điệu trẻ" 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 525
  • Trong tuần: 7 988
  • Tất cả: 1249209