Lượt xem: 64
Vận dụng phong cách làm việc “Khoa học, đổi mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác
Trong thời gian qua, Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự (Phòng 7) luôn chấp hành nghiêm kế hoạch của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, của chi bộ về thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Qua nghiên cứu, học tập phong cách làm việc “Khoa học, đổi mới” của Bác, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, thường xuyên nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của cấp trên; căn cứ vào nhiệm vụ chức năng và thực tiễn công tác của đơn vị để lập Chương trình, Kế hoạch cụ thể:

 

 Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Viện; lãnh đạo phòng nghiêm túc tiếp thu vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác của phòng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn theo dõi, bám sát Chỉ thị của VKS tối cao, Kế hoạch của lãnh đạo Viện cũng như chương trình công tác  của đơn vị để triển khai, vận dụng vào từng khâu công tác cụ thể. Bên cạnh đó, nghiêm túc tuân thủ quy định của các quy chế nghiệp vụ, các quy định của pháp luật về giải quyết án hình sự. Trong quá trình làm việc luôn “công tâm, khách quan, thận trọng” trong từng khâu công tác, từng hồ sơ nghiệp vụ. Nêu cao tinh thần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, từng cá nhân, từng thành viên trong phòng từ lãnh đạo phòng cho đến kiểm sát viên trung cấp, sơ cấp. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm khi giải quyết công việc được giao qua đó đã thể hiện được bản lĩnh nghề nghiệp, không xảy ra việc né tránh, đùn đẩy.

 

 Hai là, phát huy năng lực sở trường công tác của mỗi công chức; rèn luyện và trau dồi kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm

 

 Ngay từ đầu năm, đơn vị tổ chức họp để thông qua Chỉ thị của VKSND tối cao; Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh và lấy ý kiến của công chức trong phòng về dự thảo Chương trình công tác năm; đồng thời, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để thực hiện; xác định khâu đột phá công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với năng lực, sở trường đối mỗi công chức trong phòng. Từ đó, các đồng chí trong đơn vị lập kế hoạch công tác của bản thân cho cả năm, cụ thể cho từng quý, tháng và thực hiện theo từng tuần, từng công việc được giao (thường kỳ và đột xuất)…Quá trình họp theo quý mỗi công chức trong đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện những việc đã đưa vào kế hoạch của bản thân và kết quả thực hiện đối chiếu với chỉ tiêu của phòng, từ đó giúp mỗi công chức nêu cao tinh thần, trách nhiệm với công việc được giao, các chỉ tiêu công tác thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 

 Bên cạnh việc nắm bắt thế mạnh của mỗi người, đồng chí trưởng phòng phân công nhiệm vụ phù hợp (về hồ sơ nghiệp vụ và các nhiệm vụ khác) nhằm khuyến khích từng cá nhân phát huy năng lực, sở trường đồng thời để mỗi cá nhân tự nhận thấy những mặt còn hạn chế; thẳng thắn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các thành viên khác trong phòng để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn.

 

 Ba là, làm việc phải khoa học (cụ thể, kịp thời, thiết thực, có trọng điểm); phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ; VKSND cấp huyện cũng như các cơ quan hữu quan.

 

 Việc xây dựng chương trình công tác cho cả năm và của đơn vị là căn cứ để đưa ra nhiệm vụ, phương hướng cụ thể từng tháng, quý và hàng tuần. Có chương trình, kế hoạch và giải pháp thực hiện cụ thể, rõ ràng; nghiêm túc và trách nhiệm (chấp hành nghiêm quy chế nghiệp vụ; trật tự nội vụ và nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao). Khi đã xây dựng chương trình, kế hoạch cho công việc rồi thì cả tập thể phòng phải quyết tâm thực hiện, kể cả những công việc cá nhân. Bên cạnh thực hiện chương trình, kế hoạch đã định sẵn thì đơn vị cũng chú trọng thực hiện những công việc đột xuất khác.

 

 Nghiên cứu kịp thời bản án sơ thẩm, phát hiện vi phạm để tham mưu kháng nghị, kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm đảm bảo chất lượng và thời hạn theo luật định. Đối với công tác nghiên cứu hồ sơ vụ án, tuân thủ chặt chẽ quy định tại Quy chế 505/QĐ-VKSTC. Đối với các báo cáo thỉnh thị, trao đổi nghiệp vụ thì tập trung nghiên cứu và có hướng dẫn,, trả lời, trao đổi rõ ràng bằng văn bản.

 

 Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan (VKS cấp huyện, các phòng trực thuộc VKSND tỉnh; Tòa án nhân dân hai cấp, Công an..) trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhằm giải quyết các vụ án có tính chất phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; không bỏ lọt tội phạm và làm oan người vô tội…Đối với những vụ án phức tạp, phòng có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Tòa án để giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật; không dung túng, bao che cho những sai lầm của cấp sơ thẩm mà kiên quyết hủy án và có hướng dẫn nghiệp vụ, định hướng cụ thể đối với những trường hợp này trong quá trình bị hủy để điều tra, xét xử lại.

 

 Trong nhiệm vụ chuyên môn, luôn đề cao, coi trọng và tập trung thực hiện tốt khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của phòng; đây cũng chính là động lực thúc đẩy mạnh mẽ chất lượng hiệu quả của nhiệm vụ chuyên môn; sự quản lý, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của lãnh đạo phòng trong từng khâu công tác; phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể Phòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nghiên cứu, chủ động, sắp xếp công việc khoa học của mỗi công chức trong phòng với từng nhiệm vụ được giao; mang đến chất lượng công tác của đơn vị ngày càng được nâng cao; chỉ tiêu nghiệp vụ đạt được năm sau cao hơn năm trước.

 

 Việc sắp xếp công việc, thời gian thực hiện khoa học, linh hoạt, chất lượng của tập thể phòng nói chung và từng cá nhân nói riêng nên công chức trong đơn vị không bị hạn chế về thời gian tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ của các tổ chức đoàn thể phát động.

 

 Bốn là, luôn đổi mới, sáng tạo trong công việc

 

 Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mỗi công chức trong phòng luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phương thức làm việc để mang lại hiệu quả, chất lượng. Phương châm của phòng là làm việc không cứng nhắc, bảo thủ, đóng khung, cố chấp mà linh hoạt khi xem xét, giải quyết đối với từng hồ sơ nghiệp vụ, quan điểm giải quyết vụ án, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật nhưng cũng biết tiếp thu, nghiên cứu những tài liệu, chứng cứ mới phát sinh; linh hoạt, vận dụng trong từng trường hợp cụ thể. Không được lấy quyền năng được giao để thể hiện quan điểm bảo thủ, hơn thua của cá nhân khi làm việc. Đồng thời, luôn đổi mới, sáng tạo, không cứng nhắc, không chấp nhận tư duy lối mòn, kinh nghiệm chủ quan, mà hướng tới sự mới mẻ, hiệu quả để ngày càng đạt kết quả tốt hơn.

 

 Thường xuyên phối hợp, tích cực tìm tòi, nghiên cứu, cập nhật các văn bản, tài liệu để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cho nhau các vấn đề liên quan đến công tác để mỗi cá nhân trong phòng làm tốt công việc được giao. Lãnh đạo phòng thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra và đôn đốc anh em kiểm tra tiến độ thực hiện công việc. Luôn tạo điều kiện để cho mỗi cá nhân phát huy hết năng lực, sở trường công tác. Luôn đề cao phương án lập kế hoạch cụ thể, bố trí thời gian và phương pháp làm việc khoa học, việc gấp thì phải làm trước; tránh tình trạng công việc bề bộn, gặp việc nào làm việc ấy dẫn đến quên việc và không hoàn thành công việc được giao.

 

 Để tiếp tục vận dụng phong cách làm việc “khoa học, đổi mới” góp phần nâng cao chất lượng công tác, chúng tôi rút ra bài học đó là:

 

 Đối với người đứng đầu

 

 Chấp hành triệt để nội quy, quy chế nghiệp vụ của Ngành; quy chế hoạt động của phòng; tổ chức họp định kỳ hàng tháng, quý, sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế để có hướng khắc phục; linh hoạt, chủ động trong việc phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường của mỗi công chức trong đơn vị từng thời điểm, từng công việc cụ thể.

 

 Mỗi cán bộ lãnh đạo phải làm việc khoa học, chặt chẽ, sáng tạo trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Thường xuyên nắm bắt thực tiễn, phân tích thật rõ ràng rồi kết luận và đưa ra những giải pháp, những thay đổi tích cực (đổi mới) phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, muốn nâng cao hiệu quả làm việc đòi hỏi người đứng đầu đơn vị phải có cách đánh giá đúng người, đúng việc, sắp xếp công việc cho hợp lý; lại phải biết cách kiểm tra, giám sát công việc của cấp dưới một cách hiệu quả, qua đó thấy được việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị như thế nào và cần điều chỉnh cái gì... Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm cho lần sau để quản lý, điều hành đơn vị ít hơn. Người lãnh đạo phải sáng suốt, gương mẫu và công bằng.

 

 Đối với mỗi cá nhân

 

 Trước hết, phải coi việc rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc khoa học, đổi mới, sáng tạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ thường xuyên, tự giác và bền bỉ suốt đời. Mỗi công chức phải luôn thể hiện thái độ cầu thị, trách nhiệm cao đối với bản thân, trên cơ sở sự chuyển hóa từ nhận thức đến hành động, thấm sâu giữa lời nói với việc làm, sự thống nhất giữa cách nghĩ, cách làm và cách sống của mình. Cần tăng cường học tập, rèn luyện từ thực tiễn; tự ý thức được sự hạn chế, thiếu hụt của bản thân về kiến thức, năng lực, kinh nghiệm và kỹ năng công tác để có kế hoạch học tập và rèn luyện. Phải học tập chính ngay từ thực tiễn công việc hàng ngày, học từ đồng nghiệp, học từ việc tổng kết thực tiễn, tổng kết những mô hình mới, những cách làm hay. Từ đó, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ cho bản thân trong từng khâu công việc được giao. Biết sắp xếp hợp lý giữa công việc, phải biết việc nào cần ưu tiên làm trước, cần cân đối lượng thời gian phù hợp cho mỗi loại công việc; việc nào khó thì đầu tư nhiều thời gian, tranh thủ ý kiến của lãnh đạo, đồng nghiệp; việc nào đơn giản thì bố trí thời gian ít hơn nhưng cần đảm bảo chất lượng.

 

 Bản thân mỗi cá nhân phải biết sắp xếp, quý trọng thời gian quý báu của bản thân, bỏ được những thói quen không tốt như chậm chạp, tùy tiện, không chấp hành nội quy, trật tự nội vụ, biết tiết kiệm thời gian của bản thân và của người khác trong các buổi hội họp, sinh hoạt tập thể, làm việc nhóm. Mọi công chức phải luôn luôn trung thực, tận tụy.

 

 Phòng 7 – VKSND tỉnh Đắk Nông

 

THÔNG BÁO
THƯ VIỆN ẢNH
No title... No title... No title...
VIDEO
Chi đoàn VKSND tỉnh - Quán quân "Vũ điệu trẻ" 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 713
  • Trong tuần: 5 060
  • Tất cả: 1408868