Lượt xem: 1172
Nhận thức của bản thân về người cán bộ kiểm sát “cần, kiệm, liêm, chính” và liên hệ bản thân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Người nêu một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thống kê trong di sản của Người để lại có tới gần 50 bài và tác phẩm bàn về vấn đề đạo đức. Có thể nói, đạo đức là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Người trong sự nghiệp cách mạng.

Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh, nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”. Người đã khái quát thành những phẩm chất chung, cơ bản nhất của con người Việt Nam trong thời đại mới là: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng. Trong những phẩm chất đó thì phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính là nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng của mọi người, đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ kiểm sát nói riêng. Trên cơ sở đó Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm, là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ.

 

 “Cần” tức là lao động cần cù, siêng năng, chăm chỉ; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm. Phải thấy rõ “lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta”.

 

 “Kiệm” là tiết kiệm, sử dụng có kế hoạch và có mục đích, không xa xỉ hoang phí, phô trương hình thức. Theo Người, để xây dựng cuộc sống  mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội chúng ta không những phải tiết kiệm tiền bạc, sức lực mà còn phải biết tiết kiệm cả thời gian, bởi nếu của cải có hết thì còn làm lại được, nhưng thời gian trôi qua rồi thì không bao giờ có thể lấy lại được.

 

 Cần, kiệm là phẩm chất của người lao động trong đời sống, trong công tác.

 

 “Liêm” tức là luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân, sống trong sạch, không tham lam. Không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng, không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hoá. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ.

 

 “Chính”: “Nghĩa là không tà, thẳng thắn, đứng đắn”. Đối với mình: không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân mình. Đối với người: không nịnh hót người trên, không xem khinh người dưới; luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết thật thà; không dối trá, lừa lọc.

 

 Liêm chính là phẩm chất của người cán bộ khi thi hành nhiệm vụ.

 

 Theo Bác: “Cần và Kiệm”, phải đi đôi với nhau, như hai chân của con người. Cần mà không Kiệm, “thì làm chừng nào xào chừng ấy”… Kiệm mà không cần thì không tăng thêm, không phát triển được”. “Chữ Liêm phải đi đôi với chữ Kiệm”. Cũng như chữ Kiệm phải đi đôi với chữ Cần. Có Kiệm mới có Liêm được. Vì xa xỉ mà sinh tham lam. “Cần, Kiệm, Liêm, là gốc rễ của Chính. Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần có ngành, lá, hoa, quả mới hoàn toàn. Một người có Cần, Kiệm, Liêm, nhưng còn phải Chính mới là người hoàn toàn”. Bác nhấn mạnh: Cần, Kiệm, Liêm, Chính là vô cùng quan trọng và cần thiết; là nền tảng của đời sống mới; là cái cần để làm việc, làm người, làm cán bộ, phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại; là thước đo văn minh tiến bộ của một dân tộc.

 

 Mỗi cán bộ Kiểm sát cần có trình độ khoa học pháp lý, trình độ nghiệp vụ, nhưng trước hết phải có phẩm chất đạo đức cách mạng, phải có cái tâm trong sáng, phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Thấm nhuần và làm theo lời dạy của Bác Hồ: Cán bộ Kiểm sát phải "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Lời dạy của Bác Hồ chính là chuẩn mực đạo đức cách mạng của người cán bộ Kiểm sát để mỗi cán bộ, đảng viên của ngành Kiểm sát nhân dân phấn đấu rèn luyện, coi đó là phương châm giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cả về chính trị tư tưởng, về kiến thức pháp lý xã hội chủ nghĩa và về nghiệp vụ công tác kiểm sát.

 

 Đối với mỗi đảng viên, công chức trẻ trong ngành Kiểm sát nhân dân, cần cố gắng vận dụng linh hoạt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là các đức tính cần, kiệm, liêm, chính vào công tác chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng một cách hiệu quả và đúng quy định pháp luật. Tự giác học tập, tu dưỡng và rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhất là những lời dạy của Người đối với người cán bộ kiểm sát trong đó lấy “Liêm” và “Chính” làm nền tảng; luôn xác định đây là biện pháp quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài trong suốt quá trình rèn luyện, phấn đấu của cán bộ công chức. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, cần cố gắng sắp xếp công việc một cách khoa học, việc gấp làm trước, việc nào chưa gấp làm sau, không đùn đẩy ỷ lại công việc cho người khác. Xây dựng tác phong làm việc đúng giờ, không vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan; không lãng phí thời gian lao động vào những việc không có ích. Luôn kính trọng, hòa đồng, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong đơn vị; có thái độ hòa nhã, gần gũi với nhân dân; đặc biệt, thường xuyên và nghiêm túc phê và tự phê, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của Lãnh đạo, Kiểm sát viên trong Phòng, trong cơ quan, dám nhìn thẳng vào những mặt còn hạn chế để đề ra những biện pháp khắc phục, hoàn thiện bản thân; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức của một người cán bộ công chức. Không vi phạm những điều mà Đảng viên không được làm.

 

 Tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là những giá trị đạo đức cao đẹp của thời đại. Trải qua thời gian và thử thách, trước những biến cố thăng trầm của lịch sử, những phẩm chất đạo đức đó vẫn còn nguyên giá trị. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi cán bộ kiểm sát chúng ta hiện nay.

 

TB

THÔNG BÁO
THƯ VIỆN ẢNH
No title... No title... No title...
VIDEO
Chi đoàn VKSND tỉnh - Quán quân "Vũ điệu trẻ" 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 694
  • Trong tuần: 5 041
  • Tất cả: 1408849