Lượt xem: 74
Chi đoàn cơ sở VKSND tỉnh Đắk Nông tham gia Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/ĐTN, ngày 20/5/2021 của BCH Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông về tham gia học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (gọi tắt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng), ngày 26/5/2021, Chi đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tổ chức tham gia Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho toàn thể Đoàn viên chi đoàn.

Chi đoàn cơ sở VKSND tỉnh Đắk Nông tham gia Hội nghị

 

 Hội nghị quán triệt các nội dung gồm: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng); chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Hình ảnh tại các điểm cầu trực tuyến

 

 Việc nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện  Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Toàn thể đoàn viên chi đoàn thực hiện nghiêm quy định phòng chống Covid-19 khi hội họp.

 

 Tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

 Đình Khánh - P2

THÔNG BÁO
THƯ VIỆN ẢNH
No title... No title... No title...
VIDEO
Chi đoàn VKSND tỉnh - Quán quân "Vũ điệu trẻ" 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 774
  • Trong tuần: 5 121
  • Tất cả: 1408929