Lượt xem: 1261
Chi bộ 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
Ngày 30/6/2021, Chi bộ 1 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức sinh hoạt chuyên đề  về  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Thực hiện Công văn số 06-CV/ĐU ngày 27/01/2021 của Đảng ủy VKSND tỉnh Đắk Nông. Và kế hoạch số 02-KH/CB ngày 06/02/2021 của  Chi bộ 1 về triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề  theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

 Ngày 30/6/2021, Chi bộ 1 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức sinh hoạt chuyên đề  về  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Buổi sinh hoạt chuyên đề dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Chi bộ 1 và sự tham dự của toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ 1.

 

 Đồng chí Hồ Thị Hương Lan trình bày nội dung chuyên đề

 

 Đồng chí Hồ Thị Hương Lan – Phó Bí thư Chi bộ 1, Phó Trưởng phòng 1 đã trình bày về sự cần thiết của việc lựa chọn chuyên đề trong giai đoạn hiện nay, khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện nội dung chuyên đề của Phòng 1, VKSND tỉnh Đắk Nông và đề xuất những biện pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý thức trách nhiệm của mỗi người trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm. Khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, đều phải đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, làm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri, theo nhu cầu nội tâm của cá nhân mình. Nếu làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy… là không có tinh thần trách nhiệm. Tất cả mọi người, ở mọi địa vị, mọi công tác, mọi hoàn cảnh đều phải có tinh thần trách nhiệm. Ý thức trách nhiệm biểu hiện trong việc nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ; thực hiện đúng đường lối quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Đảng và Chính phủ đề ra chính sách. Cán bộ phải nghiên cứu, hiểu suốt, thấm nhuần chính sách ấy. Theo chính sách ấy mà điều tra, nghiên cứu, thấu hiểu hoàn cảnh thiết thực của đơn vị mình, địa phương mình. Rồi đặt kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực để giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng, làm cho mọi người thấu hiểu và ủng hộ chính sách của Đảng và Chính Phủ như là của họ, rồi thi đua thực hiện đầy đủ chính sách ấy. Như thế là làm tròn nhiệm vụ.

 

 Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân luôn biến hóa “muôn hình vạn trạng”, bởi thế có nhiều người mơ hồ (hoặc cố ý mơ hồ), cho rằng đó là căn bệnh người khác mắc phải, còn mình thì không. Người nhấn mạnh: “Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, là bệnh chính, bệnh mẹ sinh ra trăm thứ bệnh nguy hiểm khác” và Người chỉ ra 10 loại bệnh nảy sinh từ chủ nghĩa cá nhân cần nhận diện và phòng chống: Bệnh quan liêu, bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo; bệnh “hữu danh, vô thực” (loại bệnh có biểu hiện là làm được ít nhưng báo cáo, khoe khoang thì nhiều); bệnh cận thị (loại bệnh có biểu hiện là chỉ để ý thấy cái nhỏ, vụn vặt, không thấy cái lớn, cái quan trọng); bệnh tỵ nạnh; bệnh xu nịnh và a dua và bệnh kéo bè, kéo cánh. Người khẳng định rằng, chủ nghĩa cá nhân là trái với đạo đức cách mạng, cái gì trái với đạo đức cách mạng đều là chủ nghĩa cá nhân. Vì vậy, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng song hành với quyết tâm đấu tranh loại bỏ chủ nghĩa cá nhân bên trong mỗi người đảng viên.

 

 Bên cạnh tinh thần trách nhiệm thì chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm cũng được đề cao. Ở Người đã đạt tới sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức. Hồ Chí Minh cho rằng “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sáng còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo.

 

 Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

 

 Thời gian qua, Phòng 1 VKSND tỉnh Đắk Nông đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Từ việc kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đến việc kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự. Cán bộ, Kiểm sát viên trong phòng trước khi đề xuất Lãnh đạo Viện giải quyết các án, vụ việc đều nghiên cứu chặt chẽ hồ sơ vụ việc trên cơ sở  quy định của pháp luật, đảm bảo về thời hạn; việc phân tích, đánh giá tính chất hành vi phạm tội của bị can, bị cáo cụ thể, rõ ràng, không qua loa, đại khái cho xong việc. Lúc nào cũng đặt hiệu quả công việc lên trên hết, vì nhiệm vụ chung, không hề bị tác động vì lợi ích cá nhân hay mục đích khác để làm sai lệch hoặc có quan điểm không rõ ràng, dứt khoát trong quá trình tham mưu giải quyết vụ việc. Đối với Lãnh đạo phòng không có tư tưởng bảo thủ, lợi dụng quyền lực của mình mà  áp đặt, bắt buộc kiểm sát viên phải thực hiện theo ý kiến, quan điểm của mình chỉ vì mục đích cá nhân…Đồng thời, Phòng 1 luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhằm giải quyết các vụ án có tính chất phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; không để xảy ra trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm và làm oan người vô tội…

 

 Sau khi nghe báo cáo, có trên 09 ý kiến trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của đảng viên, công chức trong “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, như: Thường xuyên quán triệt, học tập các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc các quy định về những vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Ngành. Đảng viên phải gương mẫu trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, chấp hành đúng quy định “những điều Đảng viên không được làm” và những điều cấm cán bộ công chức không được làm. Đẩy mạnh hoạt động cải cách lề lối làm việc, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, quán triệt trong cán bộ đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả  Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, với mục đích là nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, đảm bảo việc xử lý hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm, kiên quyết không để xảy ra oan sai. Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, đẩy mạnh công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Ngành và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành kiểm sát“Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỹ cương và trách nhiệm”, từ đó xây dựng Ngành luôn trong sạch, vững mạnh để góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp.

 

 Kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư chi bộ 1 đã thay mặt cấp ủy Chi bộ tiếp thu các ý kiến trao đổi, đóng góp của đảng viên, đồng thời yêu cầu mỗi cá nhân cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ gìn phẩm chất, tư cách đảng viên, nâng cao uy tín của Đảng và củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng Chi bộ 1 trong sạch, vững mạnh./.

 

 Phòng 1, Viện KSND tỉnh Đắk Nông

  

THÔNG BÁO
THƯ VIỆN ẢNH
No title... No title... No title...
VIDEO
Chi đoàn VKSND tỉnh - Quán quân "Vũ điệu trẻ" 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 762
  • Trong tuần: 5 109
  • Tất cả: 1408917