Lượt xem: 607
Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025
Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-VKSTC ngày 16/7/2019 của Viện KSND tối cao về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” và Kế hoạch số 3243/ KH-VKS ngày 06/8/2019 của Viện KSND tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát tỉnh Đắk Nông thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025”. Để hưởng ứng, triển khai và phát động thực hiện phong trào thi đua trong toàn đơn vị.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, người lao động chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác. Việc thực hiện phong trào thi đua phải được triển khai thường xuyên, sâu rộng và phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua.

Đối với tập thể:
Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị; Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời hạn; Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, các quy định về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của đơn vị. Xây dựng và giữ gìn cơ quan văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Thực hiện bài trí công sở (Quốc huy, Quốc kỳ, khuôn viên công sở) theo đúng quy định của Ngành. Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

Đối với công chức, người lao động:

Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật công vụ như: Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành và của đơn vị; khi thực hiện công vụ phải mặc trang phục theo đúng quy định của Ngành, bảo đảm gọn gàng, lịch sự và phải đi giày hoặc dép có quai hậu theo quy định. Không mặc trang phục Ngành đi dự tiệc tùng, ăn uống gây phản cảm; Có ý thức tổ chức kỷ luật, sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả; Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ; Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Đối với lãnh đạo cấp trên, công chức, người lao động phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng; Không được đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; không hút thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ như: Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Khi thực hiện nhiệm vụ phải thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ kiểm sát
“Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp với cấp trên.

Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm như: Có tinh thần cầu thị, lắng nghe; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó; Không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân; trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện
“4 xin, 4 luôn”: “Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.”

Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống như: Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; Thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không vi phạm pháp luật; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ; Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, không mê tín dị đoan.

Công chức là người lãnh đạo, nhất là người đứng đầu phải thực sự công bằng, trách nhiệm, gương mẫu. Với phương châm
“Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, người đứng đầu có trách nhiệm lãnh đạo sự đoàn kết, trước hết là trong tập thể lãnh đạo; phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý.

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển khai đầy đủ các phong trào thi đua, khen thưởng do cấp trên và địa phương phát động, qua đó gắn phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” với phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua hàng năm. Khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc nhằm khích lệ tinh thần công chức và người lao động trong đơn vị cùng hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở./.

Nguyễn Văn Khẩn     
Viện KSND huyện Tuy Đức

                                                                          

 

 

THÔNG BÁO
THƯ VIỆN ẢNH
No title... No title... No title...
VIDEO
Chi đoàn VKSND tỉnh - Quán quân "Vũ điệu trẻ" 2015


 

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 313
  • Trong tuần: 15 046
  • Tất cả: 1001974