Lượt xem: 12
Quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong việc xây dựng, tạo lập, quản lý văn bản, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân
Quyết định số 247/QĐ-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong việc xây dựng, tạo lập, quản lý văn bản, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thuộc VKSND được áp dụng đối với các đơn vị thuộc VKSND tối cao; cán bộ, KSV, ĐTV, KTV, công chức, viên chức, người lao động trong ngành KSND và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo đó, về thẩm quyền xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước, Viện trưởng VKSND hoặc người được ủy quyền của VKSND cấp nào ban hành, phát hành văn bản, tài liệu hoặc tạo lập vật chứa bí mật thì có trách nhiệm xác định bí mật và độ mật của bí mật nhà nước đối với văn bản, tài liệu hoặc vật chứa bí mật nhà nước đó.

 

 Việc xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước phải căn cứ vào quy định của Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Danh mục bí mật Nhà nước thuộc VKSND ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 Quy định nêu rõ về thẩm quyền cho phép sao, chụp văn bản, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước như sau: Cấp độ Tuyệt mật là Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao (trừ người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập). Cấp độ Tối mật là người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện nghiệp vụ hoặc tương đương của VKSND cấp cao; Viện trưởng VKSND cấp huyện. Cấp độ Mật là Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Trưởng phòng thuộc Viện nghiệp vụ và tương đương của VKSND cấp cao; Trưởng phòng và tương đương của VKSND cấp tỉnh.

 

 Ngoài ra, quy định cũng nêu rõ quy trình sao, chụp; việc thống kê, lưu giữ, bảo quản; việc vận chuyển, giao nhận văn bản, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. Việc mang văn bản, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ; việc cung cấp, chuyển giao văn bản, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, người Việt Nam được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến văn bản, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước và việc cung cấp, chuyển giao văn bản, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài. Việc điều chỉnh độ mật; giải mật; tiêu hủy văn bản, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước…(nghiên cứu thêm văn bản)./.

 

 Nguyễn Thùy Dung – Sưu tầm 

Nguồn kiemsat.vn       

 

THÔNG BÁO
THƯ VIỆN ẢNH
No title... No title... No title...
VIDEO
Chi đoàn VKSND tỉnh - Quán quân "Vũ điệu trẻ" 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 399
  • Trong tuần: 4 539
  • Tất cả: 1396944