Lượt xem: 1265
Công tác dân vận trong thi hành án dân sự thời kỳ mới
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói:"Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp chung của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Công tác “Dân vận” được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị. 

Với lĩnh vực thi hành án dân sự thì công tác dân vận không chỉ là trách nhiệm của riêng cơ quan Thi hành án mà còn là trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành và của toàn xã hội. Những năm gần đây Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Mil có rất nhiều vụ việc rất khó khăn, phức tạp trong đó có nhiều vụ tồn đọng chưa giải quyết được của những năm trước. Đơn vị đã ban hành nhiều Quyết định cưỡng chế theo quy định, nhưng sau đó vẫn tiếp tục giáo dục, thuyết phục và nhiều đương sự đã tự nguyện chấp hành. Để làm được điều đó Chấp hành viên, công chức thi hành án cần gặp gỡ, trao đổi, giải thích các quy định của pháp luật phù hợp với người phải thi hành án hoặc người có liên quan. Đây là việc làm tốt nhất để tuyên truyền về công tác thi hành án, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi công dân, tổ chức.

Trên thực tế tại địa phương đang giải quyết việc thi hành án giữa người phải thi hành án là bà Trương Thị Thân với người được thi hành án là ông Chu Ngọc Hiền và bà Lê Thị Đào. Đây là việc thi hành án kéo dài từ năm 2005 đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm được do quan điểm của chính quyền địa phương chưa thống nhất với Luật Thi hành án và các văn bản hướng dẫn chuyên ngành.

Nội dung thi hành án và những khó khăn vướng mắc cụ thể như sau:

Theo Quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự số 25/2005/QĐDS-ST ngày 23/5/2005 của Tòa án nhân dân huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông, thì bà Trương Thị Thân, địa chỉ: Thôn Đức Nghĩa, xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil có nghĩa vụ thanh toán cho bà Lê Thị Đào và ông Chu Ngọc Hiền, địa chỉ: Thôn Đức Nghĩa, xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil: 21.500kg (Hai mươi mốt nghìn năm trăm ky lô gam) cà phê nhân xô.

- Ngày 31/5/2005, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Mil nhận đơn yêu cầu thi hành án của ông Chu Ngọc Hiền và bà Lê Thị Đào, trú tại: Thôn Đức Nghĩa, xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil. Kèm theo đơn có Quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự số 25/2005/QĐDS-ST ngày 23/5/2005 của Tòa án nhân dân huyện Đăk Mil. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Mil đã ban hành Quyết định thi hành án số 124/QĐ-THA ngày 31/5/2005 với nội dung: cho thi hành khoản bà Trương Thị Thân, địa chỉ: Thôn Đức Nghĩa, xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil phải thi hành án cho bà Lê Thị Đào và ông Chu Ngọc Hiền, địa chỉ: Thôn Đức Nghĩa, xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil: 21.500kg (Hai mươi mốt nghìn năm trăm ky lô gam) cà phê nhân xô.

Hết thời gian tự nguyện thi hành án, bà Trương Thị Thân không tự nguyện thi hành án nên Chấp hành viên tổ chức xác minh điều kiện thi hành án của bà Trương Thị Thân, kết quả xác minh: Vợ chồng ông Lê Hùng Sơn, bà Trương Thị Thân có tài sản chung tại huyện Đăk Mil gồm: Thửa số 91, tờ bản đồ số 26, diện tích 5.340m2, đất trồng cà phê tọa lạc tại: Thôn Đức Nghĩa, xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil; các thửa đất số 47+80+81+85, tờ bản đồ số 41, tổng diện tích: 22.690m2, đất trồng cà phê tọa lạc tại bon Sa Pa, xã Thuận An, huyện Đăk Mil và cây trồng trên đất.

Theo Công văn số 24/CV-VPĐK ngày 20/6/2011 của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đăk Mil về cung cấp thông tin theo yêu cầu thì các thửa đất số 47+80+81+85 tại xã Thuận An của ông Lê Hùng Sơn, bà Trương Thị Thân đã chuyển nhượng cho ông Lê Văn Thuyên, bà Đậu Thị Hiền, địa chỉ: Thôn 4, xã Đăk ND’Rót, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông, theo Quyết định số 492/QĐ-UB ngày 20/7/2005 của UBND huyện Đăk Mil về việc cấp GCNQSDĐ cho ông Lê Văn Thuyên.

Tiếp đó ngày 23/02/2008, ông Lê Văn Thuyên chuyển nhượng các thửa đất số 47+80+81+85, tờ bản đồ số 41, tổng diện tích: 22.690m2 đất trồng cà phê tọa lạc tại bon Sa Pa, xã Thuận An, huyện Đăk Mil cho ông Nguyễn Thành Tâm và ông Đặng Văn Nhiên, địa chỉ: xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil. Thủ tục chuyển nhượng không qua công chứng chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

Qua đối chiếu thì Quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự số 25/2005/QĐDS-ST ngày 23/5/2005 của Tòa án nhân dân huyện Đăk Mil được ban hành và có hiệu lực trước Quyết định số 492/QĐ-UB ngày 20/7/2005 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Mil về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn Thuyên, bà Đậu Thị Hiền. Như vậy, việc ông Lê Hùng Sơn, bà Trương Thị Thân chuyển nhượng tài sản cho ông Lê Văn Thuyên, bà Đậu Thị Hiền sau khi có quyết định của Tòa án nhân dân huyện Đăk Mil nhưng không sử dụng khoản tiền bán tài sản để thi hành án. Do đó Chấp hành viên căn cứ phần IV mục 1 điểm a Thông tư liên tịch số 12/2001/TTLT-BTP-VKSNDTC ngày 26/02/2001 của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định pháp luật về thi hành án dân sự và khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự, để ban hành Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 02/QĐ-THA ngày 12/12/2011 cưỡng chế kê biên phần tài sản của bà Trương Thị Thân trong khối tài sản chung với ông Sơn đã được Chấp hành viên xác định gồm các thửa đất: Thửa số 91, tờ bản đồ số 26, diện tích 5.340m2, đất trồng cà phê tọa lạc tại: Thôn Đức Nghĩa, xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil, trên đất có khoảng 520 cây cà phê kinh doanh. Thửa đất số 47, tờ bản đồ số 41, diện tích 5.760m2; một phần thửa đất số 80, tờ bản đồ số 41, diện tích 2.460m2 và cây trồng trên hai thửa đất, tọa lạc tại bon Sa Pa, xã Thuận An, huyện Đăk Mil.

Ngày 21/12/2011, Chấp hành viên tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản theo quyết định cưỡng chế đã ban hành. Cùng ngày 20/12/2011 Chấp hành viên đã gửi Thông báo số 96/TB-THA cho những người có tranh chấp tài sản kê biên gồm: Ông Lê Văn Thuyên, bà Đậu Thị Hiền và ông Nguyễn Thành Tâm, ông Đặng Văn Nhiên khởi kiện tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, hết thời hạn thông báo nhưng không có ai khởi kiện.

Đối với thửa số 91, tờ bản đồ số 26, diện tích 5.340m2, đất trồng cà phê tọa lạc tại: Thôn Đức Nghĩa, xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil, trên đất có khoảng 520 cây cà phê kinh doanh, sau khi cưỡng chế do các bên đương sự khởi kiện tại Tòa án nên Chấp hành viên căn cứ điểm d, khoản 1, Điều 48 Luật THADS chưa xử lý đối với thửa đất trên.

Còn thửa đất số 47, tờ bản đồ số 41, diện tích 5.760m2; một phần thửa đất số 80, tờ bản đồ số 41, diện tích 2.460m2 và cây trồng trên hai thửa đất, tọa lạc tại bon Sa Pa, xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông do có tranh chấp, nên sau khi kê biên Chấp hành viên đã hướng dẫn các đương sự khởi kiện tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình nhưng không ai khởi kiện.
  Do đó ngày 05/3/2012, Chấp hành viên ký hợp đồng với Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Trung để thẩm định giá tài sản, kết quả thẩm định giá: 285.434.000đ (Hai trăm tám mươi lăm triệu, bốn trăm ba mươi bốn nghìn đồng).

Ngày 14/3/2013 Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam – Chi nhánh Đăk Nông tổ chức bán đấu giá thành với giá bán: 189.300.000đ (Một trăm tám mươi chín triệu ba trăm nghìn đồng) và người mua trúng đấu giá là ông Phạm Kim Tiến, địa chỉ: Thôn Xuân Trang, xã Đức Minh, huyện Đăk Mil. Ngày 02/4/2013, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Mil đã tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá là ông Phạm Kim Tiến theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên chưa thực hiện được việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất cho người mua trúng đấu giá là ông Phạm Kim Tiến theo đúng quy định bởi vì:

Sau khi tổ chức cưỡng chế giao tài sản xong cho người trúng đấu giá, ngày 15/4/2013 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Mil có Công văn số 157/CV-CCTHA đề nghị UBND huyện Đăk Mil cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo quy định tại Điều 106 Luật thi hành án dân sự năm 2008 và Điều 46 Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, nhưng UBND huyện Đăk Mil không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá.

Ngày 23/12/2013, UBND huyện Đăk Mil đã có Công văn số 1806/UBND-TNMT gửi Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Đăk Nông đề nghị hướng dẫn vướng mắc trong công tác cấp và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến tài sản bị Cơ quan Thi hành án kê biên bán đấu giá.

Ngày 17/01/2014, Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Đăk Nông ban hành Công văn số 152/STN&MT-ĐKTK trả lời: UBND huyện Đăk Mil cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất (cụ thể là các thửa đất 47, 80, 81, 85 tờ bản đồ số 41) của hộ Lê Hùng Sơn cho hộ ông Lê Văn Thuyên tại thời điểm ngày 20/7/2005 là đúng quy định. Do đó, UBND huyện Đăk Mil không có căn cứ để thu hồi đất tại các thửa đất 47, 80 tờ bản đồ số 41 bị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Mil cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá”.

Ngày 14/3/2014, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Mil nhận được Công văn số 152/STN&MT-ĐKTK ngày 04/3/2014 của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong việc cấp và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đăk Mil gửi đến. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Mil đã có Công văn số 688/CV-CCTHA ngày 24/10/2014 gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông với nội dung việc UBND huyện Đăk Mil chưa cấp GCNQSDĐ cho người trúng đấu giá là do có văn bản trên của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông.

Sau khi nhận được công văn phản hồi của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Mil ngày 10/11/2014, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông đã tổ chức cuộc họp mời đại diện các cơ quan gồm: Đại diện Cục THADS tỉnh Đăk Nông, Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông, Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông, UBND huyện Đăk Mil, Phòng Tài Nguyên & Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đăk Mil, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Mil.

Kết quả cuộc họp liên ngành tại Sở Tài Nguyên và Môi trường:

Do quan điểm của các cơ quan chưa thống nhất nên đại diện Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đăk Nông có văn bản nêu rõ nội dung về sự xung đột pháp luật Thi hành án và Luật đất đai. Đồng thời đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự xem xét hướng dẫn. Sau khi có hướng dẫn của Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan liên quan sẽ phối hợp thực hiện.

Ngày 23/12/2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đăk Nông có Công văn số 954/CTHADS-NV xin hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng cục THADS.

Ngày 06/5/2015, Tổng cục THADS có Công văn số 1336/TCTHADS-NV1 gửi đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông, Công văn nêu rõ việc Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Mil có quyền cưỡng chế kê biên tài sản của bà Trương Thị Thân để bảo đảm thi hành án. Trình tự thủ tục, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá đúng quy định của pháp luât. Đồng thời, kiến nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông xem xét chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp GCNQSDĐ cho người trúng đấu giá.

Ngày 15/5/2015, UBND tỉnh Đăk Nông có Công văn số 2069/UBND-NC chỉ đạo Cục THADS tỉnh Đăk Nông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ văn bản của Tổng cục THADS cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá.

Ngày 27/5/2015, Cục THADS tỉnh Đăk Nông có Công văn số 382/CV-CTHA chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Mil căn cứ các văn bản của Tổng cục THADS, UBND tỉnh Đăk Nông có công văn đề UBND huyện Đăk Mil cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá.

Thực hiện công văn chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Đăk Nông, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Mil có Công văn số 362/CV-CCTHA ngày 03/6/2015 đề nghị UBND huyện Đăk Mil và cơ quan chuyên môn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá.

Ngày 26/5/2016, UBND huyện Đăk Mil tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo thi hành án để giải quyết việc cấp GCNQSDĐ cho người trúng đấu giá là ông Phạm Kim Tiến, sau cuộc họp Chủ tịch UBND huyện Đăk Mil kết luận và chỉ đạo:

Giao cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Mil chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam – chi nhánh Đăk Nông, UBND xã Đức Minh và các đơn vị liên quan tổ chức vận động ông Phạm Kim Tiến nhận lại số tiền đã nộp do trúng đấu giá thửa đất số 47, tờ bản đồ số 41 và một phần thửa đất số 80, tờ bản đồ số 41 tại bon Sa Pa, xã Thuận An và xem xét hỗ trợ các chi phí phát sinh (nếu có) theo quy định.

Trong trường hợp ông Phạm Kim Tiến không đồng ý nhận lại số tiền đã nộp do trúng đấu giá thì hướng dẫn ông Phạm Kim Tiến khởi kiện tại Tòa án để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được kết luận, chỉ đạo của đ/c Chủ tịch, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Mil chưa thực hiện ý kiến chỉ đạo vì: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Mil đang thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, UBND tỉnh Đăk Nông, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đăk Nông.

Cuộc họp tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Mil vào ngày 20/6/2017 giữa đại diện Ủy ban nhân dân huyện Đăk Mil và đại diện Cục thi hành án dân sự tỉnh Đăk Nông, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông. Sau khi trao đổi các nội dung liên quan, các thành viên tại cuộc họp thống nhất: Giao cho Chấp hành viên phụ trách hồ sơ thông báo cho các đương sự yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Đăk Mil xem xét tính pháp lý của Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 17/6/2005 do Ủy ban nhân dân xã Thuận An, Phòng Tài nguyên – Môi trường xác nhận và Ủy ban nhân dân huyện Đăk Mil đồng ý cho chuyển nhượng giữa ông Lê Hùng Sơn, bà Trương Thị Thân và ông Lê Văn Thuyên, bà Đậu Thị Hiền. Trường hợp các đương sự không khởi kiện thì Chấp hành viên phụ trách hồ sơ yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Đăk Mil xem xét tính pháp lý của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên. Sau khi có kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân có hiệu lực thì Châp hành viên tổ chức thi hành theo quy định của pháp luật.

Chấp hành viên đã thông báo cho các đương sự nhưng không có đường sự nào khởi kiện. Ngày 20/9/2017, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Mil nộp đơn yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Đăk Mil tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 17/6/2005 giữa ông Lê Hùng Sơn, bà Trương Thị Thân và ông Lê Văn Thuyên, bà Đậu Thị Hiền vô hiệu.

Tòa án nhân dân huyện Đăk Mil đã ban hành Thông báo số 142/2017/TB-TLVDS ngày 12/12/2017 về việc thụ lý việc dân sự. Ngày 12/01/2018, Tòa án nhân dân huyện Đăk Mil ban hành Quyết định số 01/2018/QĐST-VDS về việc tạm đình chỉ giải quyết việc dân sự thụ lý số 142/2017/TB-TLVDS ngày 12/12/2017 về việc yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu. Với lý do: Tòa án đã triệu tập các đương sự để giải quyết nhưng các đương sự vắng mặt. Bà Trương Thị Thân và ông Lê Hùng Sơn đã chuyển chổ ở đến thành phố Hồ Chí Minh nên Tòa án tạm đình chỉ để ủy thác lấy lời khai.

* Đối với thửa đất số 91, tờ bản đồ số 26, diện tích 5.340m2, đất trồng cà phê tọa lạc tại: Thôn Đức Nghĩa, xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil. Sau khi cưỡng chế kê biên Chấp hành viên xác minh tại Tòa án nhân dân huyện Đăk Mil, Chánh án cho biết Tòa án cấp phúc thẩm đang xét xử vì có liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Quỳ, bị đơn Lê Hùng Sơn nên Chấp hành viên căn cứ điểm d, khoản 1, Điều 48 Luật THADS chưa xử lý đối với thửa đất trên. Ngày 06/7/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông cho biết thửa đất số 91, tờ bản đồ số 26, diện tích 5.340m2 Tòa không thụ lý giải quyết. Do đó, Chấp hành viên đã xử lý xong để thi hành án theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức thi hành của Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Đắk Mil là đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quan điểm của Chính quyền địa phương chưa thống nhất nên vụ việc vẫn không thể giải quyết dứt điểm được.

Hiện nay người trúng đấu giá tài sản (ông Phạm Kim Tiến) không khiếu nại nhưng yêu cầu trả lại tiền mua tài sản và lãi theo quy định.

Người có tranh chấp tài sản (ông Nguyễn Thành Tâm và bà Nguyễn Thị Thanh Lâm) gửi đơn đến nhiều cơ quan đề nghị giải quyết. Vụ việc hiện nay Tòa án nhân dân huyện Đăk Mil đang giải quyết.

Do gặp phải những khó khăn, vướng mắc như trên, nên vụ việc kéo dài từ năm 2005 đến nay vẫn không thể giải quyết dứt điểm được gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Xác định đây là việc thi hành án phức tạp nếu không có phương pháp giải quyết thỏa đáng thì vụ việc sẽ còn kéo dài dẫn đến phát sinh tình trạng khiếu kiện của công dân, do đó ngày 27/11/2018, tại Chi cục THADS huyện ĐắkMil, Chi cục trưởng chi cục và Chấp hành viên phụ trách hồ sơ đã tiến hành buổi gặp mặt giữa các đương sự có liên quan trong vụ việc nhằm thuyết phục, hòa giải, để các đương sự có thể thỏa thuận được với nhau cùng đưa ra cách giải quyết thỏa đáng hợp tình, hợp lý nhưng không để ảnh hưởng đến quyền lợi các các bên.

Theo đó tại biên bản làm việc ngày 27/11/2018 giữa người mua trúng đấu giá ông Phan Kim Tiến, và những người mua tài sản của bà Trương Thị Thân là ông Đặng Văn Nhiên và ông Lê Văn Thuyên đã thỏa thuận được với nhau như sau:

Ông Phan Kim Tiến đồng ý nhận lại số tiền đã bỏ ra để mua tài sản bán đấu giá và đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả bán đấu giá mà ông đã mua đối với tài sản của bà Trương Thị Thân.

Ông Đặng Văn Nhiên và ông Lê Văn Thuyên đồng ý hỗ trợ mỗi người 30.000.000 cho ông Phan Kim Tiến xem như hỗ trợ một phần lãi suất cho ông Tiến, ông Nhiên và ông Thuyên cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lại tài sản và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận chứng nhận QSD đất cho hai ông đối với diện tích hai ông đã mua lại của bà Trương Thị Thân theo quy định của pháp luật.

Mặc dù vụ việc vẫn chưa giải quyết dứt điểm nhưng đây được xem như là bước khởi đầu tạo tiền đề cho những bước giải quyết tiếp theo được thuận lợi, nhanh chóng.
 

Có thể thấy, trong công tác THADS, để có một thay đổi từ không hợp tác sang thái độ tự nguyện của đương sự là cả một quá trình kiên trì, khéo léo của các chấp hành viên. Cán bộ thi hành án phải thật sự nỗ lực rất nhiều trong công tác thuyết phục, vận động đương sự. Số vụ án đương sự tự nguyện thi hành tuy không nhiều, nhưng có thấu hiểu được hết những khó khăn trong công tác vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án mới thấy được hết sự tận tâm của các cán bộ thi hành án trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

Bích Ngọc     
  VKS huyện Đắk Mil

THÔNG BÁO
THƯ VIỆN ẢNH
No title... No title... No title...
VIDEO
Chi đoàn VKSND tỉnh - Quán quân "Vũ điệu trẻ" 2015


 

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 355
  • Trong tuần: 15 088
  • Tất cả: 1002016