Lượt xem: 48
Đắk Mil: Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện giai đoạn 2021-2026
Chiều ngày 07/9/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Tòa án nhân dân - Viện kiểm sát nhân dân huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/HU, ngày 26/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”.

 

 Chiều ngày 07/9/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Tòa án nhân dân - Viện kiểm sát nhân dân huyện.

 

 Mục đích của Chương trình phối hợp nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng; sự đồng thuận, nhất trí cao về nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Nhà nước; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra điểm nóng; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện phát triển giai đoạn 2021-2026.

 

 Toàn cảnh Lễ ký kết Chương trình phối hợp

 

 Nội dung phối hợp bao gồm việc định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong Đảng bộ, Nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các đề án, dự án, chương trình công tác của huyện đã, đang và sẽ triển khai trong giai đoạn 2021-2026. Phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội. Khi xảy ra các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, các cơ quan tham gia Chương trình phối hợp có trách nhiệm tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề hoặc trực tiếp tham gia cùng cơ quan liên quan giải quyết.

 

 Phát biểu chỉ đạo, đồng chí H’ Xuân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định vai trò quan trọng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong việc chủ trì thực hiện Chương trình phối hợp. Do đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị, trước hết Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; quan tâm định hướng dư luận xã hội tạo sự đồng thuận, thống nhất trong Nhân dân để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với việc triển khai các dự án cụ thể trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền, cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo, bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái tiêu cực, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Các cơ quan tham gia phối hợp tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; kịp thời cung cấp thông tin phản hồi giúp Ban Tuyên giáo Huyện ủy cung cấp thông tin đầy đủ, chính thống để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đề người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai Chương trình phối hợp, các cơ quan phải làm theo quy chế, có sự kiểm tra, đánh giá thường xuyên; việc phối hợp phải thực chất và đem lại hiệu quả.

 

 Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã ký kết Chương trình phối hợp công tác./.

 

 Nguyễn Văn Thắng  

VKSND huyện Đắk Mil

 

THÔNG BÁO
THƯ VIỆN ẢNH
No title... No title... No title...
VIDEO
Chi đoàn VKSND tỉnh - Quán quân "Vũ điệu trẻ" 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 458
  • Trong tuần: 4 598
  • Tất cả: 1397003