Lượt xem: 19
Một số giải pháp nâng cao tính thực chất và hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính
Trong sự nghiệp đổi mới và dân chủ hóa mọi mặt của đời sống xã hội, các phương thức giải quyết tranh chấp hành chính nói chung và xét xử vụ án hành chính nói riêng đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, đảm bảo dân chủ và công bằng xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng chế độ nhà nước pháp quyền của nước ta.

Nhìn lại thực tiễn, ta thấy rằng hơn 20 năm qua, kể từ ngày trao thẩm quyền xét xử hành chính, Toà án cùng với các cơ quan tư pháp khác đã có nhiều nỗ lực và đạt được kết quả ngày càng tích cực. Đến nay, xét xử hành chính đã trở thành một phương thức giải quyết tranh chấp hành chính không còn xa lạ với các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam. Tuy vậy, thực tiễn xét xử của Toà án các cấp vẫn còn nhiều bất cập, số lượng các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do chủ quan còn cao. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân, làm nảy sinh những tâm lý tiêu cực, giảm lòng tin của người dân và xã hội đối với hiệu quả hoạt động giải quyết tranh chấp hành chính của Toà án.

 

 Với vai trò, vị trí luôn được Nhà nước trao cho quyền kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung và kiểm sát hoạt động giải quyết các vụ án hành chính của Toà án nhân dân nói riêng, Viện kiểm sát nhân dân cũng có trách nhiệm của mình. Thực tiễn cho thấy khi nào hiệu quả và chất lượng công tác kiểm sát được đảm bảo thì khi đó chất lượng các bản án, quyết định trong quá trình giải quyết vụ án hành chính của Toà án được cải thiện và đảm bảo. Do vậy, cùng với sự tích cực, nỗ lực của Toà án trong việc nâng cao kết quả công tác xét xử các tranh chấp hành chính, việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính của Viện kiểm sát cũng có vai trò không nhỏ trong lĩnh vực này.

 

 Để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, trong phạm vi bài viết này nêu lên “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả và thực chất công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay”

 

 Thứ nhất, đề cao vai trò trách nhiệm của Lãnh đạo Viện kiểm sát trong công tác chỉ đạo điều hành trong công tác thụ lý, giải quyết án hành chính

 

 - Nói đến công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, điều trước tiên, quan trọng nhất là vai trò của Viện trưởng. Do cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và cấp tỉnh có Viện trưởng và một số Phó Viện trưởng. Dù có phân công cho Phó Viện trưởng phụ trách khâu công tác này nhưng Viện trưởng phải quán xuyến, nắm đầy đủ và nắm chắc được tất cả các việc thuộc phạm vi trách nhiệm giải quyết của đơn vị mình.

 

 Để nắm chắc được công việc, Viện trưởng phải có sự phân công, theo dõi và quản lý hợp lý. Khi phân công Kiểm sát viên trực tiếp kiểm sát việc thụ lý giải quyết các vụ án hành chính tại Toà án phải có chế độ báo cáo và đề xuất. Tốt nhất là Kiểm sát viên phải báo cáo Lãnh đạo Viện phụ trách (Phó Viện trưởng) bằng văn bản nhưng đồng thời Viện trưởng cũng phải có một bản để khi cần nghiên cứu hoặc theo loại việc đã qui định thì tập thể Lãnh đạo Viện cùng nghe.

 

 Đối với những vụ án phức tạp có nhiều quan điểm khác nhau (trong nội bộ ngành và giữa Viện kiểm sát với Tòa án), Lãnh đạo Viện có thể trực tiếp nghiên cứu hồ sơ hoặc giao cho Kiểm sát viên khác nghiên cứu để kiểm tra việc nghiên cứu và đề xuất báo cáo của Kiểm sát viên đã nghiên cứu trước. Yêu cầu này đặt ra là người cán bộ quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị không chỉ giỏi về lĩnh vực quản lý, chỉ đạo, điều hành mà còn sắc sảo về nghiệp vụ giải quyết vụ án hành chính, có như vậy các hướng dẫn, chỉ đạo mới đúng đắn, chính xác, đảm bảo hiệu quả, chất lượng công tác.

 

 Để hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả người lãnh đạo đơn vị phải áp dụng các biện pháp quản lý như theo dõi, tổng hợp tình hình chung và nắm bắt kịp thời diễn biến, tiến độ giải quyết án chính. Bên cạnh đó người lãnh đạo đơn vị phải tạo ra và sử dụng các biện pháp để nắm bắt thông tin nhiều chiều về vụ án, về công chức, Kiểm sát viên đang giải quyết vụ án.

 

 Ngoài ra, là lãnh đạo phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để có cơ sở chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời và hiệu quả. Tổng kết rút kinh nghiệm, tổ chức học tập nâng cao trình độ cho công chức, Kiểm sát viên về năng lực và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong công tác, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm.

 

 Đồng thời phải thực hiện công tác quan hệ phối hợp bảo đảm mọi thuận lợi cho việc giải quyết công tác tốt.

 

 Thứ hai, nâng cao vai trò trách nhiệm, năng lực và đạo đức của công chức, Kiểm sát viên trong công tác kiểm sát việc giải quyết án hành chính

 

 - Trước hết, công chức, Kiểm sát viên phải tích cực và nghiêm túc trong nghiên cứu pháp luật để hiểu một cách đầy đủ, tường tận Luật TTHC, các luật, các văn bản liên quan trong lĩnh vực giải quyết án hành chính, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của ngành, của lãnh đạo cấp mình.

 

 - Quán triệt và nắm vững quy trình, thủ tục và kỹ năng trong công tác kiểm sát việc thụ lý giải quyết vụ án hành chính.

 

 - Nêu cao vai trò trách nhiệm, bản lĩnh của người công chức, Kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ.

 

 - Tích cực học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

 

 Trong đó, công chức, Kiểm sát viên cần chú trọng một số nội dung nghiệp vụ cơ bản sau:

 

 * Trong giai đoạn thụ lý

 

 Kiểm sát viên cần nắm vững các điều kiện thụ lý VAHC  để kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện của Toà án. Đây là yêu cầu rất quan trọng vì nếu không kiểm sát chặt chẽ sẽ tước mất đi quyền khởi kiện của các đương sự.

 

 * Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử

 

 Kiểm sát viên được Lãnh đạo Viện phân công tham gia phiên toà phải nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án để nắm vững nội dung và những tình tiết của vụ án, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để chủ động trước các diễn biến bất thường có thể xảy ra tại phiên toà, hoàn chỉnh hồ sơ kiểm sát, chuẩn bị đề cương để tham gia hỏi tại phiên toà, dự thảo ý kiến của Viện kiểm sát về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án. Muốn vậy, Kiểm sát viên phải thực hiện theo quy định tại Điều 147 Luật TTHC và Điều 4 Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016 của VKSND tối cao, TAND tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật TTHC về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính.

 

 Trong đó đòi hỏi Kiểm sát viên phải nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án nhằm giúp Kiểm sát viên nắm được nội dung khởi kiện của đương sự thuộc lĩnh vực nào trong hoạt động quản lý hành chính, việc thụ lý của Tòa án có đúng không. Các hoạt động quan trọng như: giao nộp tài liệu, chứng cứ, quyết định việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời; tiến hành đối thoại.

 

 Đồng thời Kiểm sát viên chú trọng chuẩn bị tốt cho việc hỏi và chú trọng nâng cao bài phát biểu tại phiên toà.

 

 * Trong giai đoạn xét xử

 

 Tại phiên toà Kiểm sát viên có nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng của Hội đồng xét xử, Thư ký tòa án và việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng hành chính. Cụ thể:

 

 - Kiểm tra tư cách pháp lý của những người tiến hành tố tụng.

 

 - Kiểm tra tư cách pháp lý của những người tham gia tố tụng.

 

 - Kiểm sát việc chấp hành thủ tục tố tụng tại phiên toà

 

 - Theo dõi và ghi chép diễn biến phiên toà.

 

 - Kiểm sát viên tham gia hỏi.

 

 - Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát tại phiên toà

 

 - Kiểm sát viên phải ghi chép diễn biến phiên tòa, khi Chủ toạ phiên toà tuyên án, Kiểm sát viên cần chú ý nghe và ghi chép nhanh phần nhận định, những căn cứ pháp luật mà Hội đồng xét xử dựa vào đó để đưa ra quyết định giải quyết vụ án để có cơ sở cho hoạt động kiểm sát bản án, quyết định của Toà án sau phiên toà.

 

 * Sau phiên toà.

 

 Sau phiên tòa Kiểm sát viên đã tiến hành các hoạt động sau:

 

 - Báo cáo kết quả kiểm sát xét xử cho lãnh đạo Viện

 

 - Yêu cầu Tòa án gửi kịp thời bản án cho Viện kiểm sát theo đúng quy định.

 

 - Đề xuất với Lãnh đạo Viện xem xét, quyết định việc kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm nếu xét thấy bản án, quyết định sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng về nội dung hoặc về thủ tục tố tụng, cụ thể:

 

 + Kiểm sát viên báo cáo lãnh đạo Viện đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên xem xét, quyết định việc kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm nếu thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm của VKS cùng cấp đã hết.

 

 + Kiểm sát viên đề xuất với Lãnh đạo Viện có văn bản thông báo phát hiện vi phạm để Viện trưởng Viện kiểm sát cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm nếu thời hạn kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát cấp trên đã hết.

 

 - Gửi bản án, quyết định, phiếu kiểm sát bản án, quyết định cho Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp để kiểm tra xem xét.

 

 Dương Phúc Trường

Phòng 9, VKSND tỉnh

 

                  

 

THÔNG BÁO
THƯ VIỆN ẢNH
No title... No title... No title...
VIDEO
Chi đoàn VKSND tỉnh - Quán quân "Vũ điệu trẻ" 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 703
  • Trong tuần: 5 050
  • Tất cả: 1408858