Để nâng cao hiệu quả, tính chủ động trong công tác kiểm sát chuyển giao bản án, quyết định…
Qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự nhận thấy, việc Tòa án chậm chuyển giao bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đến cơ quan Thi hành án dân sự (THADS), đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích của Nhà nước và của đương sự.

Việc chuyển giao bản án, quyết định được quy định tại Điều 28 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014; tại Điều 2, khoản 1 và khoản 2 Điều 28 quy định thời hạn cụ thể đối với từng loại bản án, quyết định phải chuyển giao sang cơ quan THADS; Điều 29 Luật Thi hành án dân sự quy định về thủ tục nhận bản án, quyết định, theo đó việc chuyển giao bản án, quyết định phải được lập thành sổ và có chữ ký của bên giao và bên nhận, trường hợp nhận bằng đường bưu điện thì cơ quan THADS phải có văn bản thông báo về việc đã nhận bản án, quyết định.

Đối với hoạt động kiểm sát việc ra quyết định thi hành án, trên cơ sở sổ nhận bản án, quyết định Kiểm sát viên phải kiểm sát hoạt động ra quyết định thi hành án đảm bảo đúng thời hạn. Tuy nhiên, nếu chỉ căn cứ vào sổ giao nhận bản án, quyết định của Cơ quan THADS thì không thể kiểm soát được việc các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật có được đưa ra thi hành toàn bộ hay không?

Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp Tòa án chậm chuyển bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan THADS, hoạt động kiểm sát việc chuyển giao bản án cũng gặp rất nhiều khó khăn. Để kiểm sát chặt chẽ việc Tòa án chuyển giao bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan THADS cùng cấp tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật; việc Tòa án thực hiện đề nghị của Cơ quan THADS về giải thích, sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định, qua đó kịp thời phát hiện, tổng hợp vi phạm, thiếu sót của Tòa án và các ngành hữu quan để ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục và phòng ngừa vi phạm trong công tác thi hành án dân sự, hành chính, Kiểm sát viên được phân công kiểm sát thi hành án dân sự cần thực hiện tốt những thao tác sau:

- Nắm vững quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về thời điểm có hiệu lực, thời gian phải gửi bản án, quyết định của Tòa án để kịp thời phát hiện những thiếu sót, vi phạm của Tòa án cũng như cơ quan THADS trong việc giao nhận bản án, quyết định và ra quyết định thi hành án.

- Lập sổ theo dõi đối với những bản án, quyết định về hình sự, dân sự, hành chính mà Tòa án nhân dân cùng cấp đã ban hành. Để thực hiện tốt việc này, quan hệ phối hợp giữa các khâu công tác kiểm sát có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đơn vị kiểm sát thi hành án dân sự phải phối hợp tốt với các đơn vị THQCT, KSĐT và KSXX sơ thẩm án hình sự, đơn vị Kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính, KDTM và các việc khác theo quy định của pháp luật, để kịp thời nắm được những bản án, quyết định Tòa án đã ban hành, trên cơ sở đó cập nhật vào sổ và phân loại thành 3 nhóm như sau:

Nhóm 1:
Đối với những bản án phải thi hành ngay được quy định tại khoản 2, Điều 2 Luật Thi hành án dân sự, gồm: Bản án, quyết định về cấp dưỡng, trả lương, trả công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động hoặc bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần, nhận người lao động trở lại làm việc; quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thời hạn gửi quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là ngay sau khi ra quyết định, còn thời hạn gửi bản án, quyết định còn lại là 15 ngày kể từ ngày ra bản án, quyết định.

Nhóm 2:
Những bản án, quyết định có hiệu lực toàn bộ, hoặc một phần (không phải là bản án phải thi hành ngay) của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị. Đối với những bản án, quyết định này thì Tòa án cùng cấp phải gửi đến Cơ quan thi hành án trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Như vậy, đối với nhóm này chúng ta có ước chừng thời hạn gửi đối với bản án không có kháng cáo, kháng nghị tối đa là 60 ngày từ ngày ban hành, đối với quyết định công nhận sự thỏa thuận dân sự, quyết định đình chỉ vụ án hình sự là tối đa 30 ngày kể từ ngày ban hành, đối với quyết định đình chỉ vụ án dân sự là tối đa 37 ngày kể từ ngày ban hành…

Nhóm 3:
Những bản án, quyết định sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị.

Việc phân thành các nhóm như trên giúp Kiểm sát viên kiểm sát được đầy đủ các bản án, quyết định và kiểm sát được thời điểm Tòa án nhân dân cùng cấp phải gửi đến cơ quan THADS cùng cấp để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở Tòa án cùng cấp trong việc gửi bản án. Ngoài ra, việc phân nhóm nêu trên còn giúp chúng ta kiểm sát tốt đối với những bản án, Quyết định có kháng cáo, kháng nghị.

Rà soát, lập biên bản, danh sách bản án, quyết định THADS cùng cấp đã nhận được gồm: Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cùng cấp; bản án, quyết định phúc thẩm; bản án, Quyết định được Ủy thác thi hành án toàn bộ hoặc một phần. Sau đó, Kiểm sát viên làm việc với Tòa án cùng cấp để so sánh, đối chiếu số liệu, danh sách đã thu thập được tại Chi cục thi hành án dân sự. Trên cơ sở danh sách đã thu thập nêu trên kết hợp với số liệu theo dõi thông qua việc phối hợp giữa các khâu công tác (kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự, kiểm sát xét xử dân sự, hành chính) để kịp thời phát hiện những thiếu sót, vi phạm của Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự, như: Tòa án cùng cấp chuyển bản án chưa có hiệu lực pháp luật đến Chi cục thi hành án dân sự; những bản án đã có hiệu lực pháp luật, đã quá thời hạn Tòa án cùng cấp phải chuyển cho Chi cục thi hành án dân sự nhưng Tòa án chưa chuyển; những bản án, quyết định Tòa án đã chuyển cho Chi cục thi hành án nhưng Chi cục thi hành án chưa vào sổ nhận bản án, hoặc đã quá thời hạn nhưng chưa ra quyết định thi hành án; những bản án, quyết định phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật (Viện kiểm sát đã nhận được trong thời gian dài) nhưng Cơ quan thi hành án dân sự chưa ra quyết định thi hành án vì chưa nhận được bản án, quyết định phúc thẩm… để từ đó có những biện pháp hiệu quả để đôn đốc Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tốt việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự như kiến nghị, yêu cầu ra quyết định thi hành án, đôn đốc, nhắc nhở Tòa án chuyển bản án đã có hiệu lực đến cơ quan thi hành án dân sự.

Hoạt động kiểm sát việc chuyển giao bản án quyết định có hiệu lực pháp luật từ Tòa án đến Cơ quan thi hành án dân sự là hết sức quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả việc các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thi hành trên thực tế, góp phần đảm bảo ổn định tình hình chính trị địa phương.

Phòng 11- VKSND tỉnh Đăk Nông

 

 

THƯ VIỆN ẢNH
No title... No title... No title...
VIDEO
Chi đoàn VKSND tỉnh - Quán quân "Vũ điệu trẻ" 2015

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 362
  • Trong tuần: 4 318
  • Tất cả: 753705


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ĐĂK NÔNG
Giấy phép số QĐ Số 14/QĐ-VKSTC ngày 15/01/2004 của Viện trưởng VKSND tối cao
Chịu trách nhiệm chính: NGUYỄN VĂN CƯỜNG, Viện trưởng VKSNDT Đăk Nông
Địa chỉ: đường Lê Duẩn (Đăm Bri cũ), P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, Đăk Nông
Điện thoại: 02613 543523 - Fax: 02613 543523
Email: Banbientap.vksdaknong@gmail.com