Lượt xem: 2800
Chi bộ 2 tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: Nhận diện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và giải pháp phòng chống trong thời gian tới
Nhận thức được tầm quan trọng, thiết thực và cấp bách trong công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện kế hoạch số 73-KH/ĐU ngày 04/11/2016 của Đảng ủy Viện kiểm sát tỉnh; chương trình hành động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 của Chi bộ 2.

Ngày 08/9/2017, Chi bộ 2 đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, với chủ đề: Nhận diện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và giải pháp phòng chống, tới toàn thể đảng viên và quần chúng trong Chi bộ.

Với mục đích, yêu cầu của buổi sinh hoạt chuyên đề là đảng viên, quần chúng trong đơn vị phải nhận thức sâu sắc và nhận diện đúng đắn 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”mà Nghị quyết trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra và đề ra các giải pháp để phòng chống.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên và quần chúng của chi bộ đã tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến sôi nổi, thẳng thắn, tập trung phân tích các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nguyên nhân và tác hại của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta; những giải pháp phòng chống cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc thù công tác của đơn vị.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã trang bị cho đảng viên, quần chúng của chi bộ nhận thức đúng đắn về những biểu hiện và ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, kịp thời nhận diện, định hướng trong dư luận và phản bác các quan điểm sai trái, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhằm nâng cao nhận thức vềnhiệm vụ chính trị, nhận thức về chức trách nhiệm vụ được giao cũng như nâng cao ý thức xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chính trị tại địa phương.

CHI ỦY CHI BỘ 2

 

THÔNG BÁO
THƯ VIỆN ẢNH
No title... No title... No title...
VIDEO
Chi đoàn VKSND tỉnh - Quán quân "Vũ điệu trẻ" 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 526
  • Trong tuần: 6 129
  • Tất cả: 1282449